Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT

Tiêu đề: Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 1048/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Xuân Nhạ Ngày ban hành: 28/04/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT năm 2020 về tăng cường thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THANH TRA GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ TỰ CHỦ GIÁO ...
  • 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giáo dục như Luật Giáo dục số 43/2019/QH13 ngày ...
  • 2. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy định pháp luật, hướng dẫn về thanh tra, giải quyết khiếu nại ...
  • 3. Xây dựng hệ thống thanh tra giáo dục
  • 4. Tổ chức thực hiện
  • 5. Giao Chánh Thanh tra Bộ giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 1048/CT-BGDĐT

Đang cập nhật