Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 05/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu Ngày ban hành: 23/03/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 05/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành
 • Chương II QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC
 • Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 5. Trách nhiệm của Chủ nguồn thải
 • Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục
 • Điều 7. Công tác kiểm tra, giám sát
 • Điều 8. Hỗ trợ và xử lý sự cố về hệ thống
 • Điều 9. Xử lý khi kết quả quan trắc môi trường vượt quy chuẩn hiện hành
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 05/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 05/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật