Quyết định 887/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 887/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 887/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Số hiệu: 887/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Bùi Thế Cử Ngày ban hành: 31/03/2020 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 887/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN TIÊN LỮ
  • Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tiên Lữ với các chỉ tiêu chủ yếu theo các Phụ ...
  • Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lữ có trách nhiệm:
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ; ...
  • PHỤ LỤC SỐ: 01 PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2020
  • PHỤ LỤC SỐ: 02 KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
  • PHỤ LỤC SỐ: 03 KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 887/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 887/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 887/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 887/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 887/QĐ-UBND

Đang cập nhật