Quyết định 621/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 621/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang Số hiệu: 621/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 21/04/2020 Lĩnh vực: Thông tin báo chí, xuất bản, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH HÀ GIANG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang.
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 27 tháng ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở ...
 • QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH HÀ GIANG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc xét Giải
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Điều kiện tham dự Giải
 • Điều 4. Các loại hình báo chí tham dự Giải
 • Điều 5. Tiêu chí đánh giá, chấm, thẩm định tác phẩm
 • Điều 6. Ban tổ chức, Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo
 • Điều 7. Quy trình, thủ tục, phương pháp và thời gian công bố trao Giải
 • Điều 8. Cơ cấu và mức Giải thưởng
 • Điều 9. Kinh phí tổ chức Giải
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Trách nhiệm của các cơ quan
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 621/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 621/QĐ-UBND

Đang cập nhật