Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 06/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng Ngày ban hành: 16/04/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng nội địa tỉnh Quảng Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở VÙNG VEN BỜ VÀ VÙNG NỘI ĐỊA TỈNH QUẢNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở VÙNG VEN BỜ VÀ VÙNG NỘI ĐỊA TỈNH QUẢNG BÌNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung
 • Chương II QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC THỦY SẢN Ở VÙNG VEN BỜ VÀ VÙNG NỘI ĐỊA TỈNH QUẢNG BÌNH
 • Điều 4. Quy định đối với tàu cá và tổ chức, cá nhân tham gia khai thác thủy sản ở vùng ven bờ và vùng ...
 • Điều 5. Phân chia ranh giới và phân cấp quản lý
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điều 7. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 8. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan
 • Điều 9. Sửa đổi, bổ sung
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật