Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020-2025 Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật