Văn bản khác 13/UBND-NC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 13/UBND-NC

Tiêu đề: Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành Số hiệu: 13/UBND-NC Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Bùi Văn Khắng Ngày ban hành: 17/01/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Kế hoạch 13/UBND-NC về công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Công tác chỉ đạo
 • 2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm
 • 3. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm
 • 4. Tăng cường công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về PCTP
 • 5. Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTP các cấp, các ngành; hỗ trợ nguồn lực
 • III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 13/UBND-NC để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 13/UBND-NC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 13/UBND-NC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 13/UBND-NC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 13/UBND-NC

Đang cập nhật