Văn bản khác 179/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 179/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 179/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 13/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn

 • KẾ HOẠCH VỀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, LỘ TRÌNH, THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • 1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết
 • 2. Thông tin tuyên truyền Nghị quyết
 • 3. Tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
 • 4. Tổ chức tổng kết, đánh giá, phân loại tổ chức, tổ chức cơ sở đảng, đánh giá, phân loại cán bộ, công ...
 • 5. Kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành
 • 6. Kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại các đơn vị hành chính cấp xã mới
 • 7. Thực hiện thống kê, kiểm kê tài liệu, tài sản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bàn giao ...
 • 8. Thông báo địa điểm trụ sở, thay đổi con dấu của đơn vị hành chính xã, thị trấn mới
 • 9. Đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới chính thức hoạt động từ 00 giờ, 00 phút, ngày 01/01/2020.
 • 10. Tổ chức Kỳ họp thứ nhất của đơn vị hành chính cấp xã mới
 • 11. Thông qua các nghị quyết, quyết định về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2021
 • 12. Chuyển đổi giấy tờ cho các cơ quan, tổ chức và công dân
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 179/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 179/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 179/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 179/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 179/KH-UBND

Đang cập nhật