Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành Số hiệu: 03/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà Ngày ban hành: 03/03/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông, Thông tin báo chí, xuất bản

Mục lục Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông tin điện tử, Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã do tỉnh Bắc Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI BẢN TIN, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ĐÀI TRUYỀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với Bản tin, Cổng thông ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Giám đốc các Sở, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; ...
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ NHUẬN BÚT, THÙ LAO ĐỐI VỚI BẢN TIN, CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP HUYỆN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chi trả chế độ nhuận bút, thù lao
 • Chương II NHỮNG NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Quy định về hệ số khung nhuận bút
 • Điều 5. Quy định về chi trả nhuận bút
 • Điều 6. Quy định về chi trả thù lao
 • Điều 7. Lập dự toán chi trả chế độ nhuận bút, thù lao
 • Điều 8. Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật