Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 09/04/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật