Thông tư 31/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 31/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 04/05/2020 Lĩnh vực: Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 31/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 263/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2020/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 31/2020/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2020/TT-BTC

Đang cập nhật