Văn bản khác 173/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 173/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 173/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 173/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Bùi Đình Long Ngày ban hành: 31/03/2020 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 173/KH-UBND về thực hiện công tác trẻ em năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

  • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC TRẺ EM NĂM 2020
  • I. Mục tiêu
  • II. Nhiệm vụ trọng tâm
  • III. Tổ chức thực hiện
  • 1. Kinh phí thực hiện
  • 2. Phân công trách nhiệm
  • 3. Chế độ báo cáo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 173/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 173/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 173/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 173/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 173/KH-UBND

Đang cập nhật