Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về biện pháp thi hành Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025 Số hiệu: 10/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền Ngày ban hành: 20/03/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định về biện pháp thi hành Nghị quyết 236/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 236/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HỘI ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định biện pháp thi hành Nghị quyết số 236/2019/NQ-HĐND ngày ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 và thay thế Quyết định số 721/2017 ...
 • QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 236/2019/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài dự án (đường giao thông, hệ thống ...
 • Điều 4. Hỗ trợ chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 6. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành liên quan
 • Điều 9. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • Điều 10. Trách nhiệm của Nhà đầu tư và đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 10/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 10/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật