Văn bản khác 48/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 48/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 48/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh Ngày ban hành: 22/01/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự

Mục lục Kế hoạch 48/KH-UBND về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
 • 1. Công tác chỉ đạo, điều hành
 • 2. Công tác phòng ngừa tội phạm
 • 3. Công tác đấu tranh chống tội phạm
 • 4. Công tác phối hợp và hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm
 • 5. Công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp:
 • 6. Bố trí nguồn lực
 • III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 48/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 48/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 48/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 48/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 48/KH-UBND

Đang cập nhật