Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 06/2020/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh Ngày ban hành: 24/04/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 2 CỦA THÔNG TƯ SỐ 10/2019/TT-BNNPTNT NGÀY 20/9/2019 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG ...
  • Điều 1. Bổ sung vào Điều 2 Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp ...
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật