Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Số hiệu: 39/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn Ngày ban hành: 03/12/2019 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 39/2019/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2019.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ...
  • PHỤ LỤC I DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
  • PHỤ LỤC II QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2019/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2019/QĐ-UBND

Đang cập nhật