Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Tiêu đề: Công văn 1363/SGDĐT-QLT năm 2020 về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành Số hiệu: 1363/SGDĐT-QLT Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Phạm Văn Đại Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 1363/SGDĐT-QLT năm 2020 về hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

 • Số: 1363/SGDĐT-QLT V/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021
 • A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
 • B. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6
 • I. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
 • 1. Các trường mầm non, tiểu học và THCS
 • 2. Các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã
 • II. TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6
 • 1. Tuyển sinh vào các trường mầm non, mẫu giáo
 • 2. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6
 • 3. Tuyển sinh vào các trường trực thuộc Sở GDĐT
 • 4. Thời gian tuyển sinh
 • 5. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
 • C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • I. SỞ GDĐT HÀ NỘI
 • II. CÁC PHÒNG GDĐT QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
 • III. CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ THCS
 • IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • LỊCH CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2020-2021
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 1363/SGDĐT-QLT để xử lý:

Tin tức về Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 1363/SGDĐT-QLT

Đang cập nhật