Thông báo 177/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 177/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 177/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng Ngày ban hành: 08/05/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông báo 177/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ PHÒNG ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 177/TB-VPCP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông báo 177/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 177/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 177/TB-VPCP

Đang cập nhật