Văn bản khác 62/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 62/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 Số hiệu: 62/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Doãn Toản Ngày ban hành: 13/03/2017 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ...
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • I Nhiệm vụ 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết ...
 • II Nhiệm vụ 2: Phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; từng bước ...
 • III Nhiệm vụ 3: Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hóa nguồn sản xuất ...
 • IV Nhiệm vụ 4: Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực tòa nhà và chiếu sáng công cộng
 • V Nhiệm vụ 5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 62/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 62/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 62/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 62/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 62/KH-UBND

Đang cập nhật