Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Số hiệu: 13/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc Ngày ban hành: 24/04/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về bố trí chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH BỐ TRÍ CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ TIÊU CHUẨN CỦA CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC ...
  • Điều 1. Quy định bố trí chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã ...
  • Điều 2. Tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã
  • Điều 3. Kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật