Quyết định 702/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 702/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 702/QĐ-BTC năm 2020 về phê duyệt Đề án "Tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam" do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 702/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Huỳnh Quang Hải Ngày ban hành: 06/05/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 702/QĐ-BTC để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 702/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 702/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 702/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 702/QĐ-BTC

Đang cập nhật