Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C Số hiệu: 13/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 54/2019/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật