Văn bản khác 72/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 72/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2020 về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC, XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
 • 1. Truyền thông, giáo dục, vận động xã hội thay đổi nhận thức, tập quán ứng xử, quan niệm xã hội về bảo ...
 • 2. Phòng ngừa bạo lực học đường; hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong ...
 • 3. Cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em
 • 4. Tiếp nhận khám, chữa bệnh, phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp của ngành y tế đối với trẻ em bị bạo lực ...
 • 5. Tăng cường công tác điều tra thân thiện đối với trẻ em
 • 6. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống ...
 • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 72/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 72/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 72/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 72/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 72/KH-UBND

Đang cập nhật