Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 24/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định Ngày ban hành: 24/04/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ, LIÊN DOANH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành cấp tỉnh, Chủ ...
 • QUY CHẾ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ, LIÊN DOANH LIÊN KẾT TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định chung
 • Điều 3. Quy định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh
 • Điều 4. Quy định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê
 • Điều 5. Quy định sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích Liên doanh liên kết
 • Điều 6. Quy định cụ thể đối với các lĩnh vực hoạt động sự nghiệp công
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 8. Tổ chức thực hiện
 • Điều 9. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 10. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật