Quyết định 855/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 855/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh Số hiệu: 855/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng Ngày ban hành: 17/03/2020 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN SỞ KẾ ...
  • Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm trong ...
  • Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
  • PHỤ LỤC 1 DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • PHỤ LỤC SỐ 2 KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 855/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 855/QĐ-UBND

Đang cập nhật