Văn bản khác 57/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 57/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia do tỉnh Hà Tĩnh ban hành Số hiệu: 57/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Dương Tất Thắng Ngày ban hành: 05/03/2020 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

 • KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07/CT-TTG NGÀY 04/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh:
 • 4. Sở Khoa học và Công nghệ
 • 5. Sở Công Thương
 • 6. Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
 • 7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 8. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
 • 9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh
 • 10. Sở Giao thông Vận tải
 • 11. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 12. Sở Y tế
 • 13. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 • 14. Sở Xây dựng
 • 15. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 16. Sở Nội vụ
 • 17. Sở Ngoại vụ
 • 18. Liên minh Hợp tác xã
 • 19. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 20. Sở Tư pháp
 • 21. Thanh tra tỉnh
 • 22. Các cơ quan lực lượng vũ trang (BCH Quân sự tỉnh, Công an, Biên phòng)
 • 23. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh:
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 57/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 57/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 57/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 57/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 57/KH-UBND

Đang cập nhật