Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 11/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng Ngày ban hành: 17/04/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính

Mục lục Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ ...
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG ÁP DỤNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nội dung chi, mức chi bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo
 • Điều 5. Nội dung chi, mức chi thông tin tuyên truyền
 • Điều 6. Nội dung chi, mức chi xây dựng và nhân rộng mô hình
 • Điều 7. Nội dung chi, mức chi tư vấn và dịch vụ khuyến nông
 • Điều 8. Nội dung, mức chi hợp tác quốc tế về khuyến nông
 • Điều 9. Nội dung chi khác
 • Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản dẫn chiếu tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung, ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật