Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 139/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 208/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Nguyễn Nho Trung Ngày ban hành: 19/12/2018 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 139/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng

  • Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 208/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 208/NQ-HĐND

Đang cập nhật