Quyết định 2057/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2057/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 2057/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 2057/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 14/05/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 2057/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19" do Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRONG DỊCH COVID ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong ...
 • Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần trong dịch COVID-19” được áp dụng tại ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng ...
 • HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRONG DỊCH COVID-19
 • DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH “HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRONG DỊCH COVID-19”
 • MỤC LỤC
 • HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN TRONG DỊCH COVID-19
 • Phần I. Khuyến nghị phòng chống sang chấn tâm lý trong dịch COVID-19.
 • 1. Đối với người dân
 • 2. Đối với nhân viên y tế
 • 3. Trưởng nhóm hoặc người quản lý tại một cơ sở y tế:
 • 4. Người chăm sóc trẻ em
 • 5. Người chăm sóc người cao tuổi.
 • 6. Người bị cách ly
 • 7. Một số khuyến nghị cho người bệnh tâm thần.
 • Phần II. Phát hiện và xử lý một số rối loạn tâm thần chủ yếu ở người nghi ngờ hoặc mắc COVID-19.
 • Phần III. Quản lý và điều trị bệnh tâm thần.
 • 1. Hướng dẫn chung.
 • 2. Người bệnh có diễn biến nặng hoặc tình trạng cấp cứu tâm thần cần nhập viện.
 • 3. Lưu ý khi điều trị người có bệnh nền là các rối loạn tâm thần.
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2057/QĐ-BYT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2057/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2057/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2057/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2057/QĐ-BYT

Đang cập nhật