Nghị quyết 70/NQ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 70/NQ-CP

Tiêu đề: Nghị quyết 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 Số hiệu: 70/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/05/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Nghị quyết 70/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020

 • NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2020
 • 1. Về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020
 • 2. Về phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
 • 3. Về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất ...
 • 4. Về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ...
 • 5. Về kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học ...
 • 6. Về phương án bố trí nguồn ngân sách nhà nước tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển ...
 • 7. Về Đề nghị xây dựng Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
 • 8. Về Đề nghị xây dựng Nghị định quản lý khoáng sản ở các khu vực dự trữ để phát triển các dự án trên ...
 • 9. Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2017/NĐ-CP theo trình tự, thủ tục rút gọn để quy định về Thường ...
 • 10. Về việc thực hiện chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức ...
 • 11. Về vướng mắc trong việc áp dụng ưu đãi đầu tư đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ...
 • 12. Về việc duy trì hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ truyền hình cáp tương tự sau ngày 31 tháng 12 ...
 • 13. Về tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ
 • 14. Về Đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 70/NQ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 70/NQ-CP

Đang cập nhật