Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 46/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Huy Tiến Ngày ban hành: 21/05/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 46/QĐ-VKSTC năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA ...
  • Điều 1. Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thủ trưởng ...
  • PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG KHÁC PHỤC VỤ NHIỆM VỤ ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH KIỂM ...
  • A Viện kiểm sát tối cao và các đơn vị trực thuộc: I+II
  • B Viện kiểm sát cấp cao
  • C Viện kiểm sát cấp tỉnh, huyện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/QĐ-VKSTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật