Công văn 3867/VPCP-NN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 3867/VPCP-NN

Tiêu đề: Công văn 3867/VPCP-NN năm 2020 cho ý kiến về báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành Số hiệu: 3867/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục Ngày ban hành: 18/05/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 3867/VPCP-NN để xử lý:

Tin tức về Công văn 3867/VPCP-NN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 3867/VPCP-NN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 3867/VPCP-NN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 3867/VPCP-NN

Đang cập nhật