Thông tư 39/2020/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 39/2020/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 39/2020/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 15/05/2020 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi chế độ báo cáo tại Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TẠI MỘT SỐ THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện ...
 • Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật ...
 • Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về cấp, quản lý ...
 • Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn cập nhật ...
 • Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục ...
 • Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 về trình tự, thủ tục ...
 • Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014 quy định về kiểm soát ...
 • Điều 8. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 001 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHÔI CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
 • PHỤ LỤC SỐ 002 DANH SÁCH THAM GIA LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC
 • PHỤ LỤC SỐ 003 DANH SÁCH THAM GIA LỚP HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 39/2020/TT-BTC để xử lý: