Quyết định 2178/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2178/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 2178/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 2178/QĐ-BYT năm 2020 bổ sung Phụ lục 08 (Danh mục mã vật tư y tế) kèm theo Quyết định 7603/QĐ-BYT về bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục mã dùng chung bổ sung đối với các vật tư y tế. Danh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2178/QĐ-BYT để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2178/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2178/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2178/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2178/QĐ-BYT

Đang cập nhật