Quyết định 703/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 703/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 703/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 28/05/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT GIỐNG PHỤC VỤ CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. PHẠM VI, QUY MÔ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • III. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH
 • IV. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 703/QĐ-TTg để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 703/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 703/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 703/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 703/QĐ-TTg

Đang cập nhật