Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG

Tiêu đề: Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG năm 2020 hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành Số hiệu: 2233/QĐ-BCĐQG Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 29/05/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG năm 2020 hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THI HÀI NGƯỜI TỬ VONG DO MẮC BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường ...
 • Điều 2. Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut SARS-CoV-2 tại ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ...
 • HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THI HÀI NGƯỜI TỬ VONG DO NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM VI RÚT SARS-COV-2 TẠI CỘNG ĐỒNG
 • PHẦN THỨ NHẤT THÔNG TIN CHUNG VỀ DỊCH COVID-19
 • 1. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (COVID-19)
 • 2. Đường lây truyền, thời gian ủ bệnh
 • 3. Triệu chứng biểu hiện bệnh
 • 4. Một số nguyên tắc, khái niệm về phòng và điều trị bệnh COVID-19
 • PHẦN THỨ HAI HƯỚNG DẪN XỬ LÝ THI HÀI NGƯỜI TỦ VONG DO NHIỄM HOẶC NGHI NGỜ NHIỄM VI RÚT SARS-CoV-2 TẠI ...
 • I. Mục đích
 • II. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • III. Xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2
 • 1. Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ, hóa chất
 • 2. Các bước xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2
 • 3. Xử lý đối với người tiếp xúc với người tử vong do/thi hài nhiễm SARS- CoV-2
 • IV. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG

Bình luận về Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2233/QĐ-BCĐQG

Đang cập nhật