Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang Số hiệu: 09/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình Ngày ban hành: 25/02/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ và ...
 • QUY ĐỊNH BAN HÀNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN BỔ NHIỆM
 • Điều 3. Điều kiện bổ nhiệm
 • Điều 4. Tiêu chuẩn chung
 • Chương III TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN BỔ NHIỆM LẠI
 • Điều 5. Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 7. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 8. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ
 • Điều 9. Tổng hợp phản ánh, kiến nghị
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật