Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Tiêu đề: Quyết định 1007/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 1007/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể Ngày ban hành: 22/05/2020 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1007/QĐ-BGTVT năm 2020 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Lãnh đạo Cục
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1007/QĐ-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1007/QĐ-BGTVT

Đang cập nhật