Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 1382/QĐ-BKHCN năm 2020 đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN về an toàn đồ chơi trẻ em do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 1382/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Văn Tùng Ngày ban hành: 22/05/2020 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1382/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1382/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật