Quyết định 602/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 602/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 602/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Số hiệu: 602/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc Ngày ban hành: 23/03/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 602/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14-NQ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Long Điền, UBND huyện Đất Đỏ, UBND thị trấn Long ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 14-NQ/TU NGÀY 20/11/2018 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. MỤC TIÊU
 • 1. Mục tiêu chung:
 • 2. Mục tiêu cụ thể
 • III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Xây dựng và phát triển đô thị
 • 1.1. Về công tác quy hoạch đô thị
 • 1.2. Xây dựng và phát triển đô thị
 • 1.3. Thực hiện chặt chẽ cơ chế giám sát đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực quản lý đô thị:
 • 2. Phát triển kinh tế
 • 3. Phát triển văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh
 • 4. Bảo vệ môi trường,
 • 5. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển đô thị
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền:
 • 2. Sở Xây dựng:
 • 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • 4. Sở Tài chính:
 • 5. Sở Du lịch:
 • 6. Sở Giao thông vận tải:
 • 7. Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • 8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 9. Sở Công thương:
 • 10. Sở y tế:
 • 11. Sở Văn hóa và Thể thao
 • 12. Sở Giáo dục - Đào tạo:
 • 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
 • 14. Sở Thông tin - Truyền thông:
 • 15. Sở Nội vụ:
 • 16. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
 • 17. Công an tỉnh:
 • 18. Các cơ quan, tổ chức có liên quan:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 602/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 602/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 602/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 602/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 602/QĐ-UBND

Đang cập nhật