Quyết định 749/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 749/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 749/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 03/06/2020 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”
 • Điều 1. Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với những ...
 • I. TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
 • II. MỤC TIÊU CƠ BẢN
 • III. QUAN ĐIỂM
 • IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TẠO NỀN MÓNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
 • V. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ
 • VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ
 • VII. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ
 • VIII. MỘT SỐ LĨNH VỰC CẦN ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ
 • IX. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • X. BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
 • XI. CƠ CHẾ ĐIỀU PHỐI TRIỂN KHAI
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 749/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 749/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 749/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 749/QĐ-TTg

Đang cập nhật