Văn bản khác 26/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 26/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 26/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Ngọc Dũng Ngày ban hành: 13/02/2020 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Kế hoạch 26/KH-UBND về thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH, NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • 1. Tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; 05 ...
 • 2. Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới
 • 3. Triển khai thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” từ ...
 • 4. Triển khai thực hiện Đề án Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 tầm ...
 • 5. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới
 • 6. Nâng cao năng lực của phụ nữ, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh ...
 • 7. Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới
 • III. VỀ KINH PHÍ
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 26/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 26/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 26/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 26/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 26/KH-UBND

Đang cập nhật