Quyết định 815/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 815/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 815/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Quân Ngày ban hành: 03/06/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 815/QĐ-BTC năm 2020 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại ngày 17 tháng 04 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 815/QĐ-BTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 815/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 815/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 815/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 815/QĐ-BTC

Đang cập nhật