Quyết định 28/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành Số hiệu: 28/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành Ngày ban hành: 21/01/2019 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 28/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI NĂM ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. KẾT QUẢ VÀ CHỈ SỐ CẦN ĐẠT
 • III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
 • IV. NGUỒN KINH PHÍ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TRÊN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/QĐ-UBND

Đang cập nhật