Quyết định 504/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 504/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 96/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 liên quan đến nhiệm vụ về bảo vệ môi trường do tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành Số hiệu: 504/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Lê Tuấn Quốc Ngày ban hành: 11/03/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 96/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 15 liên quan đến nhiệm vụ về bảo vệ môi trường do tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/NQ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ tưởng các Sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2019 ...
 • I. Các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về chất ...
 • II. Mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện
 • III. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 96/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2019 CỦA HĐND TỈNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC ...
 • I XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI CÔN ĐẢO
 • II XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOAT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐỐT, TÁI CHẾ, PHÁT ĐIỆN
 • III KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI TẬP TRUNG TÓC TIÊN
 • IV BẢO VỆ CÁC HỒ CẤP NƯỚC SINH HOẠT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 504/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 504/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 504/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 504/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 504/QĐ-UBND

Đang cập nhật