Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam Số hiệu: 11/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Nguyễn Xuân Đông Ngày ban hành: 12/05/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II NỘI DUNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
 • Điều 4. Sở Công thương
 • Điều 5. Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 6. Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 7. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 8. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM (Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn)
 • Mẫu số 02 BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM (Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật