Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Vĩnh Ngày ban hành: 07/04/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 12/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 4 năm 2020, thay thế Quyết định số 41 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc chung về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Chương II QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
 • Điều 4. Quy hoạch, đầu tư phát triển và quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 5. Giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
 • Điều 6. Dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống khi thực hiện sử dụng chung công trình ...
 • Điều 7. Sử dụng chung cống bể kỹ thuật, hào kỹ thuật và tuy nen kỹ thuật
 • Điều 8. Sử dụng chung đường đô thị; hầm đường bộ; hầm đường sắt; cống ngầm; cầu đường bộ và cầu đường ...
 • Điều 9. Sử dụng chung cột ăng ten
 • Điều 10. Sử dụng chung cột treo cáp (dây dẫn)
 • Điều 11. Sử dụng chung cột điện
 • Điều 12. Sử dụng chung hệ thống thu phát sóng thông tin di động
 • Điều 13. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 14. Sửa chữa, nâng cấp, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung
 • Điều 15. Tháo dỡ, di dời, hạ ngầm công trình hạ tầng kỹ thuật dùng chung
 • Điều 16. Xử lý sự cố
 • Điều 17. Thanh kiểm tra và xử lý vi phạm
 • Chương III TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG ...
 • Điều 18. Trách nhiệm và quyền hạn của chủ sở hữu
 • Điều 19. Trách nhiệm và quyền hạn của đơn vị quản lý vận hành
 • Điều 20. Trách nhiệm và quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng chung
 • Điều 21. Trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật