Thông báo 201/TB-VPCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 201/TB-VPCP

Tiêu đề: Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành Số hiệu: 201/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp Ngày ban hành: 09/06/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông báo 201/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu COVID-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch do Chính phủ ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 201/TB-VPCP để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông báo 201/TB-VPCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 201/TB-VPCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 201/TB-VPCP

Đang cập nhật