Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Tiêu đề: Kế hoạch 1518/KH-BCĐTƯATTP năm 2019 triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành Số hiệu: 1518/KH-BCĐTƯATTP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm Người ký: Trương Quốc Cường Ngày ban hành: 27/12/2019 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược

Mục lục Kế hoạch 1518/KH-BCĐTƯATTP năm 2019 triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2020 do Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KIỂM TRA, HẬU KIỂM VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2020
 • A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • I. Mục đích
 • II. Yêu cầu
 • B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 • I. Triển khai các cuộc kiểm tra, hậu kiểm năm 2020
 • 1. Kiểm tra liên ngành
 • 2. Kiểm tra, hậu kiểm trong ngành Y tế
 • 3. Kiểm tra, hậu kiểm trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 4. Kiểm tra, hậu kiểm trong ngành Công Thương
 • II. Trọng tâm các hoạt động kiểm tra, hậu kiểm
 • 1. Kiểm tra, hậu kiểm bảo đảm chất lượng thực phẩm
 • 2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo thực phẩm
 • 3. Đối với cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm
 • 4. Xử lý vi phạm
 • 5. Căn cứ pháp lý
 • III. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA, HẬU KIỂM
 • IV. BẢO ĐẢM KINH PHÍ
 • PHỤ LỤC CÁC CUỘC KIỂM TRA, HẬU KIỂM CỦA BỘ Y TẾ NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1518/KH-BCĐTƯATTP

Đang cập nhật