Quyết định 1352/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1352/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1352/QĐ-BTP năm 2020 công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1352/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 04/06/2020 Lĩnh vực: Thống kê, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 1352/QĐ-BTP năm 2020 công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ TÀI LIỆU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • Điều 1. Công bố Tài liệu phổ biến thông tin thống kê năm 2019 của Bộ Tư pháp (kèm theo Quyết định này ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan ...
 • TÀI LIỆU PHỔ BIẾN THÔNG TIN THỐNG KÊ NĂM 2019 CỦA BỘ TƯ PHÁP
 • 1 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 • 2 Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
 • 3 Kiểm tra văn bản
 • 4 kết quả rà soát VBQPPL tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp
 • 5 Phố biến giáo dục pháp luật
 • 6 Hòa giải
 • 7 Hộ tịch
 • 8 Nuôi con nuôi
 • 9 Quốc tịch
 • 10 Chứng thực
 • 11 Lý lịch tư pháp
 • 12 Trợ giúp pháp lý
 • 13 Đăng ký giao dịch bảo đảm
 • 14 Luật sư trong nước
 • 15 Công chứng
 • 16 Giám định tư pháp
 • 17 Đấu giá tài sản
 • 18 Trọng tài
 • 19 Ủy thác tư pháp
 • 20 Bồi thường nhà nước
 • 21 Thi hành án dân sự
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1352/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1352/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1352/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1352/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1352/QĐ-BTP

Đang cập nhật